شرکت آرین موتور طی هماهنگی های صورت گرفته از سه ماه اینده فعالیت خود را در زمینه مونتاژ اولین خودرو شاسی بلند با امکانات فول آپشن آغاز مینماید ، زمان پیش نویس و ثبت نام به زودی اعلام میگردد